Så ställer du in dampern på din SkiErg och RowErg som ett proffs!

Så ställer du in dampern på din SkiErg och RowErg som ett proffs!

Ofta misstas damperinställningarna på Concept2s RowErg och SkiErg som nivåer för motstånd och intensitet, men det stämmer inte. Nedan förklarar hur du ställer in din damper för bästa träningskänsla och resultat.

Vad är dampern?
Dampern är gallret på sidan av svänghjulet som kontrollerar hur mycket luft som släpps in i hjulet. Dampern kan ställas in på nivåer från 1–10 som står för hur mycket luft som släpps in vid varje drag.

Vid högre nivåer släpps mer luft in. Ju mer luft som finns inne i svänghjulet, desto mer kraft i draget krävs för att få hjulet att snurra. Mer luft i svänghjulet gör dessutom att hjulen saktar in snabbare i återhämtningen, vilket gör att du måste ta i mer för att accelerera nästa drag. Lägre inställningar släpper in mindre luft vilket gör det enklare att få hjulet att snurra.

Vad innebär de olika inställningarna för min träning?
Inställningarna på dampern kan liknas vid växlarna på en cykel, de styr hur du upplever din träning, snarare än att påverka det faktiska motståndet. Ofta kan inställningarna misstas för att vara lika med motstånd och intensitet. Istället kontrolleras intensiteten av hur hårt du stakar eller ror. Ju mer du tar i desto mer motstånd kommer du att känna, oavsett vilken inställning du har.

Okej, inställningarna på dampern har alltså med träningskänslan att göra, hur kan jag då mäta min ansträngning?
Svaret är enkelt. PM5:an. Mellan varje drag mäter PM5:an hur snabbt ditt svänghjul saktar ner och kan därigenom bedömma din hastighet. Detta kallas för dragfaktor. Under nästa drag kalkylerar PM5:an med hjälp av dragfaktorn svänghjulets hastighet för att avgöra din arbetsbelastning. På så sätt kan du se din verkliga ansträngning oavsett vilken damperinställning du har.

Vilken damperinställning ska jag välja?
Med lite experimentering kommer du hitta en inställning som passar dig bäst. Vi rekommenderar att börja med inställningar mellan 3–5 och med fokus på att få in tekniken. Allteftersom du börjar känna dig mer säker kommer du upptäcka att en viss inställning ger dig bäst träning och resultat. Undvik allt för höga damperinställningar från början, detta kan trötta ut dina muskler för tidigt.

Hur använder jag damperinställningarna på bästa sätt?
Antingen håller du dig till din favoritinställning och varierar längden och intensiteten på dina pass för att uppnå önskad träningskänsla och resultat. Damperinställningarna kan också varieras för att få skapa olika träningspass. Lägre inställningar är bättre för konditionspass och högre kan liknas med styrkepass.

Tillbaka till blogg